14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser
 • Bilag 2Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD
 • Bilag 3Følsomme indvindingsområder
 • Bilag 4Indsatsområder
 • Bilag 5Boringsnære beskyttelsesområder

§1 Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

 • 1) Områder med drikkevandsinteresser.

 • 2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

 • 3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

 • 4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

 • 5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

 • 6) Boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

§2 De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-5:

 • 1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

 • 2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

 • 3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

 • 4) Bilag 4: Indsatsområder.

 • 5) Bilag 5: Boringsnære beskyttelsesområder.

Stk. 2 Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

profile photo
Profilside