14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1391 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af anmeldelse og dokumentation, jf. § 4, inden 1 måned fra modtagelsen og underretter inden for samme frist anmelderen om, hvorvidt styrelsen agter at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 6, stk. 1, eller om resultatet af kontrollen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Sikkerhedsstyrelsen inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af kontrol inden 2 måneder efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. § 6, stk. 2, træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen.

•••

Stk. 5 Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-4 fastsatte frister, kan anmelderen udøve erhvervet som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist.

•••
profile photo
Profilside