Bekendtgørelse om udmøntning af kompensationsordning for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19 § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 216 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 551 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1222 af 08. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 19 af 07. januar 2023

§ 7

For kompensation på 100.000 kr. eller derunder aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskabstal til Slots- og Kulturstyrelsen og afgiver en erklæring på tro og love om, at regnskabstallene er korrekte og, at den tabte deltagerbetaling ikke er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud.

Stk. 2 For kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskab over for Slots-og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 3 For kompensation på mere end 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.