Bekendtgørelse om udmøntning af kompensationsordning for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 216 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 551 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1222 af 08. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 19 af 07. januar 2023

§ 2

Kompensationsordningen, efter stk. 1, gælder for alle kurser under lov om folkehøjskoler.

Stk. 2 For tabt deltagerbetaling på korte kurser, kan der søges kompensation for perioden 9. december 2020 til 21. maj 2021.

Stk. 3 For tabt deltagerbetaling på lange kurser, kan der søges kompensation for perioden 21. december 2020 til 21. maj 2021.