14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr

Bekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 232 af 18. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 2454 af 14. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr

I medfør af § 60, stk. 4, § 61, stk. 2, og § 104, stk. 3, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Udleveringsgrupper
Lægemiddelstyrelsen inddeler håndkøbslægemidler i følgende grupper:

 • 1) Udleveringsgruppe GH: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt gas til medicinsk brug.

 • 2) Udleveringsgruppe HA: Håndkøb. Apoteksforbeholdt lægemiddel.

 • 3) Udleveringsgruppe HA18: Håndkøb. Apoteksforbeholdt lægemiddel.

 • 4) Udleveringsgruppe HF: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.

 • 5) Udleveringsgruppe HP: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr.

 • 6) Udleveringsgruppe HPK: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel beregnet til såvel produktions- som familiedyr.

 • 7) Udleveringsgruppe HV: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til dyr.

 • 8) Udleveringsgruppe HX: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.

 • 9) Udleveringsgruppe HX18: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.

 • 10) Udleveringsgruppe GHY: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt gas til medicinsk brug. Lægemiddelberedskab.

 • 11) Udleveringsgruppe HAY: Håndkøb. Apoteksforbeholdt lægemiddel. Lægemiddelberedskab.

 • 12) Udleveringsgruppe HA18Y: Håndkøb. Apoteksforbeholdt lægemiddel. Lægemiddelberedskab.

 • 13) Udleveringsgruppe HFY: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker. Lægemiddelberedskab.

 • 14) Udleveringsgruppe HPY: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Lægemiddelberedskab.

 • 15) Udleveringsgruppe HPKY: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel beregnet til såvel produktions- som familiedyr. Lægemiddelberedskab.

 • 16) Udleveringsgruppe HVY: Håndkøb. Ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til dyr. Lægemiddelberedskab.

Stk. 2 Beslutninger om inddeling af lægemidler i grupper, jf. stk. 1, nr. 10-16, er midlertidige og kræver ikke opdateringer af lægemidlernes produktresume og mærkning.

Stk. 3 Beslutninger om inddeling af lægemidler i grupper, jf. stk. 1, nr. 10-16, skal efterleves uanset, at der i lægemidlernes produktresumé, indlægsseddel eller andet steds, er angivet en anden udleveringsbestemmelse.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen offentliggør beslutninger om inddeling af lægemidler i grupper, jf. stk. 1, nr. 10-16, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

§2 Udleveringsbestemmelser
Lægemidler i udleveringsgruppe ”GH” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af gasser til medicinsk brug.

Stk. 2 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HA” må udleveres på apoteker.

Stk. 3 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HA18” må udleveres på apoteker. Lægemidlet må kun udleveres til personer på 18 år eller derover, med mindre det er ordineret på recept af en læge eller tandlæge.

Stk. 4 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HF” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler, uden for apotek.

Stk. 5 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HP” må udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om, at de ønsker at forhandle lægemidler til produktionsdyr til forbrugerne, og af de virksomheder, der har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr.

Stk. 6 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HPK” må udleveres på alle apoteker, hvis det skal anvendes til familiedyr, og på de i stk. 5 nævnte apoteker og virksomheder, hvis det skal anvendes til produktionsdyr.

Stk. 7 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HV” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af V-mærkede lægemidler (lægemidler til dyr).

Stk. 8 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HX” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, når de udleveres af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler.

Stk. 9 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HX18” må udleveres på apoteker og af de i stk. 8 nævnte forhandlere. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, når de udleveres af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler. Lægemidlet må kun udleveres til personer på 18 år eller derover, med mindre det er ordineret på recept af en læge eller tandlæge.

§3 Udleveringsbestemmelser under lægemiddelberedskabet
Lægemidler i udleveringsgruppe ”GHY” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af gasser til medicinsk brug. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 2 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HAY” må udleveres på apoteker. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 3 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HA18Y” må udleveres på apoteker. Lægemidlet må kun udleveres til personer på 18 år eller derover, med mindre det er ordineret på recept af en læge eller tandlæge. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 4 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HFY” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler, uden for apotek. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 5 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HPY” må udleveres på de apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om, at de ønsker at forhandle lægemidler til produktionsdyr til forbrugerne, og af de virksomheder, der har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 6 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HPKY” må udleveres på alle apoteker, hvis det skal anvendes til familiedyr, og på de i stk. 5 nævnte apoteker og virksomheder, hvis det skal anvendes til produktionsdyr. Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

Stk. 7 Lægemidler i udleveringsgruppe ”HVY” må udleveres på apoteker og af de forhandlere, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af V-mærkede lægemidler (lægemidler til dyr). Der må højst udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof, jf. dog § 3 a.

§3a Lægemiddelstyrelsen kan beslutte, at apotekere i et nærmere angivet omfang må udlevere mere end 1 pakning pr. kunde pr. dag af lægemidler med indhold af det samme aktive stof omfattet af § 3.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen offentliggør beslutninger, jf. stk. 1, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

§4 En indehaver af en tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler til detailforhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek må indkøbe håndkøbslægemidler fra grossist, fremstiller eller importør i Danmark, der har tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, samt opbevare og forhandle lægemidlerne til brugerne optaget i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler under udleveringsgruppe HFY, HXY eller HX18Y.

Stk. 2 En indehaver af en tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler til detailforhandling af håndkøbslægemidler til dyr uden for apotek må indkøbe håndkøbslægemidler fra grossist, fremstiller eller importør i Danmark, der har tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, samt opbevare og forhandle lægemidlerne til brugerne optaget i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler under udleveringsgruppe HVY.

Stk. 3 Håndkøbsudsalg oprettet efter § 6 i lov apoteksvirksomhed må forhandle lægemidlerne til brugerne optaget i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler under udleveringsgruppe HFY, HVY, HXY eller HX18Y, hvis de er leveret fra den apoteker, håndkøbsudsalget er knyttet til.

§5 Strafbestemmelser
Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 125 af 21. februar 2011 om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler ophæves.

profile photo
Profilside