14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Strafbestemmelser
Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside