14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anbringelse i henhold til dom efter straffelovens § 68, § 69 og § 73
For personer, der er dømt til anbringelse i hospital eller sygehusafdeling for sindslidende med undtagelse af Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, træffer overlægen afgørelse om

  • 1) anbringelse på åben eller lukket afdeling,

  • 2) adgang til at færdes inden for hospitalets område,

  • 3) udgang uden for hospitalets område af højst 3 timers varighed inden for samme døgn,

  • 4) udgang med ledsagelse uden for hospitalets område af mere end 3 timers varighed uden overnatning, når tilladelserne gives enkeltvis, samt

  • 5) uopsættelig indlæggelse på somatisk hospital, i hvilke tilfælde den statsadvokat, i hvis kreds sagen er behandlet, underrettes.

•••

Stk. 2 For personer, der er dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, træffer amtsrådet afgørelse om

  • 1) adgang til at færdes inden for institutionens område, og

  • 2) udgang som nævnt i stk. 1, nr. 3-5, dog således at udgang efter stk. 1, nr. 3, altid skal ske med ledsagelse af en eller flere medarbejdere, hvis den pågældende er anbragt i sikret institution eller afdeling i henhold til dom.

•••

Stk. 3 Statsadvokaten træffer afgørelse om udgange, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2.

•••
profile photo
Profilside