Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab)

Bekendtgørelse nr. 429 af 09. april 2015

§ 20

Der skal tilkaldes læge, hvis

  • 1) der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anbringelsen, eller

  • 2) den indsatte selv anmoder om lægehjælp.

Stk. 2 I forbindelse med anbringelsen foretages undersøgelse af den indsattes person, jf. straffuldbyrdelseslovens § 60, medmindre kriminalforsorgsområdet skønner, at det er unødvendigt. Hvis det er nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan der endvidere foretages omklædning af den indsatte. Den indsatte skal i givet fald anmodes om selv at foretage omklædningen.