14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 9

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 429 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Når udelukkelse fra fællesskab bringes til ophør, jf. straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 8, 1. pkt., skal der gøres notat om dato og klokkeslæt for udelukkelsens ophør.

•••

Stk. 2 Der skal endvidere gøres notat om kriminalforsorgsområdets overvejelser efter straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 8, 2. pkt., om helt eller delvis at bringe udelukkelsen til ophør, herunder om dato og klokkeslæt for overvejelserne. Notatet skal endvidere indeholde en plan for, hvordan den indsatte kan bringes tilbage til fællesskabet, herunder hvordan der kan lempes i udelukkelsen fra fællesskab, jf. § 6, stk. 2.

•••

Stk. 3 Det i stk. 2 nævnte notat skal godkendes af områdedirektøren, områdechefen for klientsagsbehandling eller den, der ved særskilt bemyndigelse har fået tillagt kompetencen.

•••
profile photo
Profilside