14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 2

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 429 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Under udelukkelse fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 63-64, kan den indsatte udøve sine sædvanlige rettigheder i det omfang, det er foreneligt med opholdet. Kriminalforsorgsområdet skal yde den indsatte den fornødne bistand i denne forbindelse.

•••

Stk. 2 Der kan ikke gøres begrænsninger i den indsattes ret til ukontrolleret brevveksling som nævnt i straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside