14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 10

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 429 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Når en indsat har været udelukket fra fællesskab i 14 dage, skal det indberettes til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Tilsvarende gælder ved afslutningen af hver efterfølgende 14 dages periode. Sammen med indberetningen skal der indsendes kopi af det i § 5, stk. 4 og 5, nævnte notat og kopi af de i § 9, stk. 2, nævnte notater.

•••
profile photo
Profilside