14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 1

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 429 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Fælles regler
Indsatte kan udelukkes fra fællesskab efter straffuldbyrdelseslovens §§ 63-64. Straffuldbyrdelseslovens §§ 63-64 og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i straffuldbyrdelseslovens § 63 og §§ 3-5 og §§ 9-12 i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved enhver form for udelukkelse fra fællesskab med andre indsatte, jf. dog straffuldbyrdelseslovens § 64.

•••
profile photo
Profilside