14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1407 af 26. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kravet i § 4, stk. 1, finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor

  • 1) certificeringsorganet har og anvender en procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2,

  • 2) certificeringsorganet på baggrund af proceduren nævnt i nr. 1, i enkeltstående tilfælde konkret har identificeret en auditor, der har komptence til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, jf. bilag 2, og

  • 3) proceduren nævnt i nr. 1, og identifikationen nævnt i nr. 2, opfylder betingelserne i henholdsvis § 10, stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside