14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1407 af 26. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Procedure til identifikation af auditorer, der ved anden uddannelse har tilegnet sig kompetencer til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved audit på certificerede virksomheder, skal være godkendt af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, inden anvendelse.

•••

Stk. 2 Ved konkret identifikation på baggrund af proceduren nævnt i stk. 1, skal grundlaget for, at en auditor ved anden uddannelse har tilegnet sig alle de kompetencer, som er beskrevet i bilag 2, efterfølgende dokumenteres overfor DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

•••

Stk. 3 Ved et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan forstås et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

•••
profile photo
Profilside