14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) § 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 267 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt tilskud. Det vil sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud, der dækker perioden fra tilbageleveringen.

•••

Stk. 2 Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet, jf. § 50, er tilladelseshaveren forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt tilskud, det vil sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud, der dækker perioden fra inddragelsen.

•••

Stk. 3 Public service-redegørelse, regnskab og opgørelse, jf. §§ 36 og 38-47 skal indsendes til Radio og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og 2. Indbetaling af skyldige beløb, skal ske senest samtidig med indsendelse af regnskabet.

•••

Stk. 4 Alle rettigheder til det programarkiv, der frembringes af tilladelseshaveren i tilladelsesperioden, tilhører tilladelsesindehaveren. Dette begrænser ikke de pligter, der påhviler tilladelsesindehaveren efter programtilladelsen i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside