Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019

Public service-virksomheden
§ 2

Tilladelseshaver skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i radio- og fjernsynslovens § 10 gældende principper og skal i øvrigt overholde den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov samt regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Tilladelseshaver skal udøve public service-virksomhed i form af en public service-radiokanal med nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer suppleret med en bred musikprofil.

Stk. 3 Der skal udsendes programmer 24 timer i døgnet fra 1. november 2019 på alle de sendemuligheder, som tilladelsen omfatter.