14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 267 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Reklamer og sponsorerede programmer
Reklamer og sponsorerede programmer m.v. kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel 11, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Reklamer på radiokanalen, jf. § 9, stk. 1 og 2, og ved internetbaseret on demand tilrådighedsstillelse, jf. § 10, stk. 1 og 2, må kun udsendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne.

•••

Stk. 3 Reklamer på radiokanalen må højst udgøre 12 minutter pr. døgn.

•••

Stk. 4 Tilladelseshavers hjemmeside kan indeholde reklamer.

•••

Stk. 5 Eventuelle indtægter, der hidrører fra reklamer og sponsorerede programmer, jf. stk. 1 og 4, betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-virksomheden.

•••
profile photo
Profilside