14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 719 af 09. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Public service-virksomhed og anden virksomhed
Tilladelseshaver skal for samtlige aktiviteter foretage en vurdering af, om der er tale om public service-virksomhed eller anden virksomhed.

•••

Stk. 2 Til public service-virksomhed henregnes den virksomhed, der er omfattet af denne bekendtgørelse og tilladelsen til at drive public service-programvirksomhed i form af en radiokanal.

•••

Stk. 3 Til anden virksomhed henregnes den virksomhed, som tilladelseshaveren udbyder med henblik på at udnytte tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v., jf. § 12.

•••

Stk. 4 Anden virksomhed kan udøves i eget regi og/eller i en anden selvstændig juridisk enhed.

•••

Stk. 5 Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende stk. 1-4 skal forelægges Radio- og tv-nævnet.

•••
profile photo
Profilside