14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 719 af 09. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Adgang til brugerbetaling for public service-programindhold
Tilrådighedsstillelse af public service-programindhold efter § 9, stk. 1-3, skal ske gratis i en periode af mindst 14 dages varighed regnet fra førstegangsudsendelse. Herefter kan tilladelseshaver opkræve brugerbetaling for adgang til indholdet.

•••

Stk. 2 Ved førstegangsudsendelse, jf. stk. 1, forstås første gang programindhold gøres tilgængeligt.

•••

Stk. 3 Eventuelle indtægter, der hidrører fra tilrådighedsstillelse af programindholdet, herunder fra brugerbetaling, jf. stk. 1, samt eventuel betaling for retransmission pr. kabel mv., betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-virksomheden.

•••
profile photo
Profilside