14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 627 af 18. juli 1997, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme

I medfør af § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 409 af 10. juni 1997 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Statskassen yder for skatteåret 1997 et særligt tilskud til nedsættelse af den kommunale grundskyld i de kommuner, hvor grundskylden af ejendomme er fastsat til mere end 15 promille, for Københavns og Frederiksberg kommuner dog mere end 25 promille.

Stk. 2 Tilskuddet skal alene dække nedsættelsen for de ejendomme, som ved den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, er anset for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven.

Stk. 3 Tilskuddet svarer til forskellen mellem den af kommunalbestyrelsen fastsatte grundskyldpromille og en grundskyldpromille på henholdsvis 15 og 25, jf. § 1, stk. 1.

§2 Strukturdirektoratet foretager beregningen af tilskuddene til de enkelte kommuner efter § 8 A, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Beregningen sker på grundlag af opgørelser fra Kommunedata.

§3 Strukturdirektoratet udbetaler tilskuddet til den enkelte kommune den 1. september 1997.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

profile photo
Profilside