Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 627 af 18. juli 1997

I medfør af § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 409 af 10. juni 1997 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Statskassen yder for skatteåret 1997 et særligt tilskud til nedsættelse af den kommunale grundskyld i de kommuner, hvor grundskylden af ejendomme er fastsat til mere end 15 promille, for Københavns og Frederiksberg kommuner dog mere end 25 promille.

Stk. 2 Tilskuddet skal alene dække nedsættelsen for de ejendomme, som ved den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, er anset for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven.

Stk. 3 Tilskuddet svarer til forskellen mellem den af kommunalbestyrelsen fastsatte grundskyldpromille og en grundskyldpromille på henholdsvis 15 og 25, jf. § 1, stk. 1.

§ 2

Strukturdirektoratet foretager beregningen af tilskuddene til de enkelte kommuner efter § 8 A, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Beregningen sker på grundlag af opgørelser fra Kommunedata.

§ 3

Strukturdirektoratet udbetaler tilskuddet til den enkelte kommune den 1. september 1997.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.