Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 534 af 13. juni 2004

§ 4

De kommuner og amtskommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning det efterfølgende år indsende en af kommunens eller amtskommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteåret 2004 er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.