Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 534 af 13. juni 2004

§ 1

Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteåret 2004 yder til kommuner og amtskommuner som følge af nedsættelsen af den amtskommunale grundskyldpromille, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.