14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 534 af 13. juni 2004, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldpromille

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteåret 2004 yder til kommuner og amtskommuner som følge af nedsættelsen af den amtskommunale grundskyldpromille, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner og amtskommuner. Opgørelsen for skatteåret 2004 sker på grundlag af indberetninger fra de berørte kommuner og amtskommuner om størrelsen af den samlede nedsættelse for skatteåret 2004 af grundskylden i de enkelte kommuner og amtskommuner, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler et foreløbigt kompensationsbeløb i 2. halvår 2004 til de berørte kommuner og amtskommuner. Det efterfølgende år foretages der en regulering af de udbetalte tilskud. Herefter foretages ikke yderligere efterregulering.

§4 De kommuner og amtskommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning det efterfølgende år indsende en af kommunens eller amtskommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteåret 2004 er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

profile photo
Profilside