Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1261 af 30. oktober 2023

Samkøring med indkomstregisteret og behandling af oplysninger fra medlemmet
§ 9

A-kassen skal digitalt samkøre medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst, omregnet til timer, jf. § 27, som har ligget til grund for acontoudbetalingen af dagpenge efter § 2, stk. 4, med indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret for den periode, indberetningerne vedrører. Samkøringen kan tidligst ske fra den 11. i den efterfølgende måned. I januar måned kan samkøringen dog tidligst ske den 18.

Stk. 2 A-kassen skal senest på tidspunktet for samkøringen jf. stk. 1, behandle de supplerende oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold, som medlemmet har afgivet efter § 4, stk. 1.

Stk. 3 Der skal ikke ske samkøring, jf. stk. 1, for den måned, hvor der sker indplacering, når der i denne måned kun er foretaget indberetninger fra den arbejdsgiver eller de arbejdsgivere, som medlemmet er ophørt at arbejde for.

Stk. 4 For et medlem, der arbejder på fast nedsat tid, skal der ikke ske samkøring efter stk. 1, af indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ansat hos på nedsat tid, hvis der i perioden er oplysninger om ferie eller sygdom.

Stk. 5 Samkøringen med indkomstregisteret sker på baggrund af indberetninger om afsluttede lønperioder i den måned, dagpengene er udbetalt for. Er der ikke indberettet løntimer og indkomst i indkomstregisteret for hele udbetalingsmåneden, sker samkøringen alene for den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører. Samkøringen med indkomstregisteret for den resterende del af udbetalingsperioden sker fra den 11. i den følgende måned.

Stk. 6 Der skal ikke ske en samkøring med indkomstregisteret efter stk. 1 og 2-5, hvis en del af indberetningsperioden efter lov om et indkomstregister vedrører den forudgående eller den efterfølgende måned og medlemmet ikke anmoder om dagpenge for denne måned.