14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Der skal ikke ske samkøring med indkomstregisteret, jf. § 8, stk. 1, for medlemmer, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling etableret efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, såfremt a-kassen ikke har integreret udbetalingen af dagpenge under midlertidig arbejdsfordeling i a-kassens dagpengeudbetalingssystem.

•••

Stk. 2 Medlemmer, der er omfattet af stk. 1, har pligt til at give oplysninger efter § 4, stk. 1. A-kassen skal gennemføre efterregulering efter § 10, hvis de supplerende oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold medfører en ændring i fastsættelsen af antallet af timer med arbejde mv. i dagpengemåneden.

•••

Stk. 3 A-kassen skal vejlede medlemmet om oplysningspligten efter stk. 2, når medlemmet indtræder i arbejdsfordelingsordningen og månedligt i forbindelse med udbetalingen af dagpenge.

•••
profile photo
Profilside