14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Udbetaling af dagpenge i den måned, hvor et fuldtidsforsikret medlem overgår til efterløn sker med 160,33 timer med fradrag for arbejde og indtægter, jf. kapitel 3, og tekniske belægninger efter kapitel 5.

•••

Stk. 2 Udbetaling af efterløn i måneden sker med 160,33 timer med fradrag for de timer, der er udbetalt og sket fradrag for efter stk. 1, dog ikke tekniske belægninger efter § 33, stk. 1, nr. 5.

•••

Stk. 3 Udbetaling af dagpenge i den måned, hvor et deltidsforsikret medlem overgår til efterløn sker med 130 timer med fradrag for arbejde og indtægter, jf. kapitel 3, og tekniske belægninger efter kapitel 5.

•••

Stk. 4 Udbetaling af efterløn i måneden sker med 130 timer med fradrag for de timer, der er udbetalt og sket fradrag for efter stk. 3, dog ikke tekniske belægninger efter § 33, stk. 1, nr. 5.

•••

Stk. 5 Ved udbetaling af dagpenge og efterløn i den måned, hvor et medlem udtræder af efterlønsordningen, finder principperne i stk. 1-4 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 6 Ved udbetalingen efter stk. 2, 4 og 5 finder § 19, stk. 2, i bekendtgørelse om fradrag i efterløn ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside