14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 50

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50 A-kassen skal i god tid før medlemmets ret til supplerende dagpenge udløber, jf. § 43, opgøre medlemmets mulige forlængelse af retten til supplerende dagpenge, jf. § 49. A-kassen skal før medlemmets forlængede ret til supplerende dagpenge, jf. § 49, udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse siden seneste opgørelse af den forlængede ret til supplerende dagpenge.

•••

Stk. 2 Et medlem søger om forlængelse af retten til supplerende dagpenge ved at indsende månedsoplysningerne for udbetalingsperioden. Valget sker for 4 uger ad gangen. § 46 om opgørelsen af en uge, der løber henover et månedsskifte, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Uanset § 48 kan der udbetales supplerende dagpenge for resten af den måned, hvor retten til den forlængede periode med supplerende dagpenge udløber.

•••

Stk. 4 Uger med supplerende dagpenge, der er udbetalt for resten af den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber, jf. § 48, stk. 3, eller den måned, hvor retten til den forlængede periode med supplerende dagpenge udløber, jf. stk. 3, indgår i opgørelsen af forlængelse af perioden med ret til supplerende dagpenge, hvis medlemmet herefter vælger at forlænge retten til supplerende dagpenge.

•••
profile photo
Profilside