14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Retten til dagpenge efter udløbet af retten til supplerende dagpenge
Når retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. §§ 43 og 49, kan der ikke udbetales dagpenge vedrørende uger, hvor et medlem arbejder på nedsat tid, samt alle uger, hvor et medlem arbejder i turnus eller efter vagtplan, jf. dog stk. 2. En uge, hvor et medlem har arbejdet, medfører fradrag med mindst 37 timer for et fuldtidsforsikret medlem og mindst 30 timer for et deltidsforsikret medlem i udbetalingen af dagpenge for måneden.

•••

Stk. 2 Når retten til supplerende dagpenge er udløbet, jf. §§ 43 og 49, kan der uanset stk. 1, ikke udbetales dagpenge i en måned, hvor et medlem driver selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2, kan der udbetales supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber, jf. dog § 50, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside