14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Et fuldtidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i måneden og 160,33 timer.

•••

Stk. 2 Et deltidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i måneden og 130 timer.

•••

Stk. 3 Et medlem kan desuden få supplerende dagpenge i en måned, hvor medlemmet driver selvstændig bibeskæftigelse eller under opstart af en selvstændig virksomhed. Supplerende dagpenge efter 1. pkt. i en måned udbetales med op til 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Har medlemmet arbejdet i den selvstændige virksomhed i måneden, sker udbetalingen efter 1. pkt. efter forholdet mellem de timer, som medlemmet har oplyst på tro og love er anvendt på selvstændig virksomhed, og 160,33 timer for fuldtidsforsikrede eller 130 timer for deltidsforsikrede.

•••
profile photo
Profilside