14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Ved »karens« i dette kapitel forstås, at der skal ske en nedsættelse af medlemmets dagpenge.

•••

Stk. 2 Ved »4-måneders-periode« i dette kapitel forstås fire sammenhængende kalendermåneder.

•••

Stk. 3 Ved »karensmåneden« i dette kapitel forstås den sidste måned i en 4-måneders-periode eller en forlænget 4-måneders-periode, jf. § 38, stk. 3-5.

•••
profile photo
Profilside