14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Fradrag for arbejde under midlertidig arbejdsfordeling, jf. lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, kan ske i den måned, hvor lønnen er udbetalt på baggrund af den procentvise arbejdstidsnedsættelse som fastsat af arbejdsgiveren ved anmeldelse af arbejdsfordelingen. Det er en betingelse, at medlemmet modtager fast uge-, 14-dages eller månedsløn i ansættelsen uanset arbejdstidens længde i måneden. Hvis arbejdsfordelingen afbrydes før det aftalte sluttidspunkt, skal der ske en opgørelse af fradraget på baggrund af udført arbejde inden for den sidste cyklus i arbejdsfordelingen.

•••

Stk. 2 Regulering af dagpenge, jf. stk. 1, 3. pkt., sker i den måned, hvor arbejdsfordelingen afbrydes. § 10, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside