Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven § 45

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1307 af 07. september 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2435 af 10. december 2021 og bekendtgørelse nr. 92 af 14. januar 2022

Løn og arbejdsvilkår, merbeskæftigelse, løntilskud m.v.
§ 45

§§ 70 - 72 om løn- og arbejdsvilkår, §§ 78 - 79 om merbeskæftigelse m.v. og §§ 75, 76 og 80 om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik samt §§ 67, stk. 1-4, 75 og 84 - 94 om løntilskud m.v., §§ 69 – 71 om løn- og arbejdsvilkår, §§ 66, 78 – 82 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats udstedt i medfør af § 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Bruttostøtteintensiteten for støtte til private virksomheder i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af integrationsministeriets målgrupper skal ske i overensstemmelse med EU’s gruppefritagelsesordning på statsstøtteområdet.