Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven § 41

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1307 af 7. september 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2435 af 10. december 2021 og bekendtgørelse nr. 92 af 14. januar 2022

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.
§ 41

Reglerne i §§ 6 -64 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren og konkurrenceforvridning samt kapitel 10 om virksomhedspraktik i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er udstedt i medfør af § 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse over for udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.