Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 402 af 20. april 2023

I medfør af § 128 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022, og på baggrund af indstilling fra Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Når betingelserne i §§ 128 b eller 136 e i lov om social service er opfyldt, kan følgende tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger anvendes:

  • 1) Ind- og udgangssignalgivere.

  • 2) Fald- og anfaldsalarmer.

  • 3) Lokaliserings- og sporingssystemer til personer.

§ 2

Ind- og udgangssignalgivere efter § 1, nr. 1, er systemer, der giver besked, når personen forlader et givent område, eksempelvis når en linje eller et område passeres eller ved åbning af en dør.

§ 3

Fald- og anfaldsalarmer efter § 1, nr. 2, er systemer, der giver signal om aktivitet eller inaktivitet, eksempelvis bevægelse eller bevægelsesmønstre i et givent område eller via personbåren sensor, eksempelvis epilepsialarmer og faldmåtter.

§ 4

Lokaliserings- og sporingssystemer efter § 1, nr. 3, er systemer, der er beregnet til lokalisering eller sporing af personer ved forespørgsel i en på forhånd defineret situation, eksempelvis i form af en satellitbaseret stedbestemmelse.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 13 af 6. januar 2022 om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service ophæves.