Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021

Kvalitetsforbedrende service
§ 7

Gebyrer, provisioner eller naturalieydelser anses for udformet med henblik på at øge kvaliteten af en investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse, som en virksomhed yder til kunden, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Gebyret, provisionen eller naturalieydelsen er begrundet i leveringen af en ekstra service eller en service på et højere niveau til kunden, der er proportional med størrelsen af modtagne gebyrer, provisioner eller naturalieydelser.

  • 2) Gebyret, provisionen eller naturalieydelsen ikke direkte er til fordel for virksomheden, eller dennes aktionærer eller medarbejdere, uden at kunden har mærkbar gavn heraf.

  • 3) Løbende gebyrer, provisioner eller naturalieydelser er begrundet i en løbende levering af en ekstra service eller en service på et højere niveau til kunden.

Stk. 2 Gebyrer, provisioner eller naturalieydelser anses ikke for acceptable, hvis leveringen af relevante tjenesteydelser til kunden er påvirket eller fordrejet som følge af gebyret, provisionen eller naturalieydelsen.

Stk. 3 En ekstra service eller en service på et højere niveau, jf. stk. 1, nr. 1, kan eksempelvis være:

  • 1) Levering af ikke-uafhængig investeringsrådgivning, om og adgang til, en bred vifte af egnede finansielle instrumenter, herunder et passende antal finansielle instrumenter fra produktleverandører, der ikke har snævre forbindelser med virksomheden.

  • 2) Levering af ikke-uafhængig investeringsrådgivning kombineret med

    • a) et tilbud til kunden om mindst en gang om året at vurdere den fortsatte egnethed af de finansielle instrumenter, som kunden har investeret i, eller

    • b) en anden løbende service, som kan formodes at være af værdi for kunden.

  • 3) Levering af adgang til en bred vifte af finansielle instrumenter til en konkurrencedygtig pris, som virksomheden formoder opfylder kundens behov, herunder et passende antal finansielle instrumenter fra produktleverandører, der ikke har snævre forbindelser med virksomheden, sammen med levering af redskaber med ekstra værdi.