14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Med bøde straffes den virksomhed, der ikke efterkommer et påbud om at foretage eller undlade at foretage bestemte handlinger med henblik på at overholde bestemmelser i bekendtgørelsen.

•••

Stk. 2 Overtrædelser af § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 9 straffes med bøde.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside