Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021

§ 17

En virksomhed, der udfører ordrer, skal specificere separate gebyrer forbundet med sådanne ordrer, som udelukkende afspejler omkostningerne forbundet med udførelsen af ordren.

Stk. 2 Leverer virksomheden andre tjenesteydelser, end dem der er nævnt i stk. 1, til en virksomhed etableret inden for Den Europæiske Union, skal betalingen for disse tjenesteydelser angives som en separat identificerbar betaling og må ikke påvirkes eller være betinget af størrelsen af betalingen for udførelsen af ordrer.