14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 En virksomhed, der yder skønsmæssig porteføljepleje eller anden investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til kunden, kan modtage analyser fra andre end kunden eller en person, der handler på kundens vegne, uden at dette er i strid med virksomhedens forpligtigelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt og i sine kunders bedste interesse, hvis:

  • 1) Der, inden ordreudførelses- eller analysetjenesteydelserne er blevet leveret, er indgået en aftale mellem virksomheden og leverandøren af analyser om, hvilken del af kombinerede gebyrer eller samlede betalinger for ordreudførelsestjenesteydelser og analyser, der kan henføres til analyser.

  • 2) Virksomheden underretter sine kunder om de samlede betalinger for ordreudførelsestjenesteydelser og analyser til tredjepartsudbyderne af analyser.

  • 3) De analyser, for hvilke de kombinerede gebyrer eller den samlede betaling finder sted, vedrører udstedere, hvis markedsværdi i de 36 måneder, der er gået forud for leveringen af analyserne, ikke oversteg 1 mia. euro som udtrykt ved kursværdien ved årets udgang for de år, hvor de er eller var børsnoterede, eller ved egenkapitalen for de regnskabsår, hvor de ikke er eller var børsnoterede.

•••
profile photo
Profilside