14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En virksomhed kan outsource administrationen af analysebetalingskontoen, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, litra c, til en tredjemand. En sådan outsourcing forudsætter, at outsourcingaftalen understøtter køb af analyser fra tredjemand, og at betalingen for analyser sker uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med virksomhedens instrukser.

•••
profile photo
Profilside