Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005

Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd
§ 8

Tjenestemænd, der i forbindelse med kommunalreformen, overgår til en ny myndighed, får ved pensioneringen udbetalt pensionen af den nye pensionsmyndighed.

Stk. 2 Udgift til tjenestemandspensioner, der udbetales efter stk. 1, deles mellem den nye og den hidtidige myndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis ansættelsen hos den nye og hos den hidtidige myndighed, jf. dog stk. 3 og 4. Pensionsdelingen sker ved, at den hidtidige myndighed refunderer den forholdsmæssige del af pensionen, der er optjent under ansættelse hos denne hidtidige myndighed.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse for udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende pensionsforpligtelser knyttet til tjenestemænd, der den 1. januar 2007 er beskæftiget med varetagelsen af en opgave, der overføres fra Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner til andre myndigheder, og som uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse for udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende pensionsforpligtelser knyttet til tjenestemænd, der den 1. januar 2007 er beskæftiget med varetagelsen af en opgave, der overføres fra kommunerne til andre myndigheder i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, hvis opgaven alene varetages af enkelte af kommunerne.