14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Regionerne vil få statslig refusion af pensionsudgifter til de i § 3 nævnte pensionsforpligtelser. Pensionsudgifter vedrørende pensionsforpligtelser, der er afdækket forsikringsmæssigt, refunderes dog ikke.

•••

Stk. 2 Refusion af pensioner fra tidligere opgaveomlægninger indgår i regionernes samlede refusionskrav mod staten.

•••

Stk. 3 Finansministeriet fastsætter refusionsbeløbene, som nævnt i stk. 1, på basis af regionens oplysninger om de forventede pensionsudgifter til de i § 3 nævnte pensionsforpligtelser, idet der forudsættes fornøden dokumentation på personniveau for, at regionen har afholdt det krævede beløb til tjenestemandspensioner, jf. stk. 4.

•••

Stk. 4 Refusion sker ved månedlige a’conto-betalinger med en årlig efterregulering, der sker ved, at regionen inden udgangen af april måned det efterfølgende år fremlægger en opgørelse over regionens faktisk afholdte tjenestemandspensionsudgifter vedrørende den i § 3 nævnte personkreds med revisionspåtegning om, at pensionsudbetalingerne er sket i overensstemmelse med de på området gældende pensionsregler.

•••

Stk. 5 Finansministeriet og regionerne kan aftale, at refusionskrav vedrørende de tilbageværende tjenestemandspensionsforpligtelser afløses af en på forhånd fastlagt betalingsrække fra staten til regionerne, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne. .

•••
profile photo
Profilside