14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Pensionsforpligtelser for tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension
Fra 1. januar 2007 overtager regionerne forpligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner, som hidtil har henhørt til tjenestemandspensionsforpligtelserne i de amtskommuner, der helt er placeret inden for vedkommende regions område. Region Syddanmark overtager tillige Vejle Amtskommunes forpligtelser efter 1. pkt. Region Midtjylland overtager tillige Viborg Amtskommunes forpligtelser efter 1. pkt.

•••

Stk. 2 Region Hovedstaden overtager forpligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner vedrørende tjenestemænd, der er fratrådt fra HUR med ret til aktuel eller opsat pension. Region Hovedstaden overtager tilsvarende forpligtelsen vedrørende samtlige tjenestemænd, der er fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om de pågældende tjenestemænd før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter tjenestemandspensionsberettigede, der er overgået til pension eller fratrådt med opsat pension senest 31. december 2006 samt deres efterladte. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter endvidere udbetalingen af efterindtægt, der er aktualiseret før 1. januar 2007.

•••
profile photo
Profilside