Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005

Pensionsforpligtelser for aktive tjenestemænd
§ 2

Den myndighed, der nedlægges, opgør hver enkelt aktive tjenestemands optjente pensionsrettigheder og sikrer, at de pensionsmæssige oplysninger bliver bekræftet af den enkelte tjenestemand, så den nye ansættelsesmyndighed/pensionsmyndighed får overdraget korrekte pensionsoplysninger. De bekræftede pensionsoplysninger skal være indhentet så vidt muligt inden 1. marts 2006. Bestemmelsen gælder også for tjenestemænd, hvor staten hidtil har været pensionsmyndighed, og den myndighed, der nedlægges, er ansættelsesmyndighed og dermed pensionsalderansvarlig myndighed.

Stk. 2 Pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overgår til statslige selvejende institutioner, påhviler staten og ikke den selvejende institution.

Stk. 3 Tjenestemænd overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige. Hvis der ikke i den nye myndighed er fastsat tjenestemandspensionsregler, gælder de for tjenestemanden hidtil gældende regler, indtil andre fastsættes af den nye myndighed. Tilsvarende gælder for tjenestemandspensionister og personer med ret til opsat pension.