14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tingstederne for landsretterne

Bekendtgørelse nr. 1040 af 18. oktober 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tingstederne for landsretterne

I medfør af § 8, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1001 af 5. oktober 2006, fastsættes følgende bestemmelser angående tingstederne for landsretterne ved hovedforhandling af sager, i hvilke nævninger eller domsmænd skal medvirke:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Østre Landsret

§1 Østre Landsret har sit sæde i København.

Stk. 2 Under Østre Landsret hører følgende nævningekredse:

 • 1) Københavnske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører Københavns Byret, Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Glostrup, Helsingør, Hillerød og Roskilde.

 • 2) Syd- og Vestsjællandske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører retterne i Holbæk og Næstved.

 • 3) Lolland-Falsterske nævningekreds, der har tingsted i Nykøbing Falster. Herunder hører Retten i Nykøbing Falster.

 • 4) Bornholmske nævningekreds, der har tingsted i Rønne. Herunder hører Retten på Bornholm.

 • 5) Fynske nævningekreds, der har tingsted i Odense. Herunder hører retterne i Odense og Svendborg.

Kapitel 2

Vestre Landsret

§2 Vestre Landsret har sit sæde i Viborg.

Stk. 2 Under Vestre Landsret hører følgende nævningekredse:

 • 1) Midtjyske nævningekreds, der har tingsted i Viborg. Herunder hører retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Randers og Horsens.

 • 2) Nordjyske nævningekreds, der har tingsted i Aalborg. Herunder hører retterne i Aalborg og Hjørring.

 • 3) Østjyske nævningekreds, der har tingsted i Århus. Herunder hører Retten i Århus.

 • 4) Sydøstjyske nævningekreds, der har tingsted i Kolding. Herunder hører Retten i Kolding.

 • 5) Sydvestjyske nævningekreds, der har tingsted i Esbjerg. Herunder hører Retten i Esbjerg.

 • 6) Sønderjyske nævningekreds, der har tingsted i Sønderborg. Herunder hører Retten i Sønderborg.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 112 af 11. marts 1986 om tingstederne for landsretterne.

profile photo
Profilside