Bekendtgørelse om tingstederne for landsretterne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1040 af 18. oktober 2015

I medfør af § 8, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1001 af 5. oktober 2006, fastsættes følgende bestemmelser angående tingstederne for landsretterne ved hovedforhandling af sager, i hvilke nævninger eller domsmænd skal medvirke:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Østre Landsret
§ 1

Østre Landsret har sit sæde i København.

Stk. 2 Under Østre Landsret hører følgende nævningekredse:

 • 1) Københavnske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører Københavns Byret, Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Glostrup, Helsingør, Hillerød og Roskilde.

 • 2) Syd- og Vestsjællandske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører retterne i Holbæk og Næstved.

 • 3) Lolland-Falsterske nævningekreds, der har tingsted i Nykøbing Falster. Herunder hører Retten i Nykøbing Falster.

 • 4) Bornholmske nævningekreds, der har tingsted i Rønne. Herunder hører Retten på Bornholm.

 • 5) Fynske nævningekreds, der har tingsted i Odense. Herunder hører retterne i Odense og Svendborg.

Kapitel 2 Vestre Landsret
§ 2

Vestre Landsret har sit sæde i Viborg.

Stk. 2 Under Vestre Landsret hører følgende nævningekredse:

 • 1) Midtjyske nævningekreds, der har tingsted i Viborg. Herunder hører retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Randers og Horsens.

 • 2) Nordjyske nævningekreds, der har tingsted i Aalborg. Herunder hører retterne i Aalborg og Hjørring.

 • 3) Østjyske nævningekreds, der har tingsted i Århus. Herunder hører Retten i Århus.

 • 4) Sydøstjyske nævningekreds, der har tingsted i Kolding. Herunder hører Retten i Kolding.

 • 5) Sydvestjyske nævningekreds, der har tingsted i Esbjerg. Herunder hører Retten i Esbjerg.

 • 6) Sønderjyske nævningekreds, der har tingsted i Sønderborg. Herunder hører Retten i Sønderborg.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 112 af 11. marts 1986 om tingstederne for landsretterne.