Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1391 af 15. december 2014

Vederlag til medlemmer af ledelsen
§ 4

Vederlag til medlemmer af ledelsen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der anses for forsvarligt i forhold til fondens eller den selvejende institutions sociale formål.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til bestyrelsen, der findes for højt, jf. stk. 1.