14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1391 af 15. december 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Sammenlægning
Efter indstilling fra bestyrelsen kan tilsynsmyndigheden tillade, at en fond eller anden selvejende institution sammenlægges med en eller flere fonde omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Ved sammenlægning skal tilsynsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse, uanset om der i vedtægten er tillagt bestyrelsen eller andre ret til at ændre vedtægten.

•••
profile photo
Profilside