Bekendtgørelse om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1160 af 10. juli 2020

I medfør af § 72 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Virksomheder, der har fået udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i medfør heraf, bliver kun underlagt tilsyn, når der er særlig anledning til det.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1192 af 9. oktober 2013 om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat ophæves.