Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

§ 7

Det samlede tilskud i henhold til § 3 kan ikke overstige det ansøgte beløb.