Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

§ 6

Udligningstilskud ydes til advokatvagter og retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettigede, jf. §§ 1-2, såfremt den enkelte institutions beregnede basistilskud for det pågældende år er enten 10.000 kr. eller 10 % lavere end summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år.

Stk. 2 Udligningstilskuddet kan maksimalt udgøre differencen mellem summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år, og institutionens beregnede basistilskud efter § 4.

Stk. 3 Såfremt det samlede udligningsbeløb, jf. stk. 1 og stk. 2, overstiger 12,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af udligningstilskud til samtlige berettigede institutioner.