Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

Tilskuddets beregning
§ 3

Tilskud til retshjælpskontorer kan ydes som basistilskud, aktivitetstilskud og udligningstilskud. Tilskud til advokatvagter kan ydes som basistilskud og udligningstilskud.

Stk. 2 Den samlede retshjælpspulje anvendes med 82,5 % til basistilskud, 5 % til aktivitetstilskud og maksimalt 12,5 % til udligningstilskud. Eventuelt overskydende midler fra udligningspuljen udbetales som basistilskud.