Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2012 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter ophæves.